Podcast mới nhất

Podcasts sắp tới

 • Tập 42

  Hội đồng Thiêng liêng - Stephen Smoot

  Sắp có tháng 6 28, 2017
 • Tập 43

  Nhóm Sáng Thế và Ban Chấp Hành Chức Tư Tế với Các Thành Viên của Nhóm Sáng Thế

  Sẽ có trong tháng 7 5, 2017
 • Tập 44

  Các bài giảng về đức tin - Noel Reynolds

  Sẽ có trong tháng 7 12, 2017

Các nhà nghiên cứu Mormon khai triển về Lịch sử Nhà thờ

Tăng cường nghiên cứu học thuyết LDS, lịch sử và văn hoá trong cuốn sách dễ đọc này bao gồm 17 cuộc thảo luận thường được thảo luận nhiều nhất

Những người đóng góp bao gồm Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian và Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBain, Ty Mansfield và David H. Bailey

Podcast về Lịch Sử, Giáo Lý và Văn Hóa của Mormon (1)

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.