Podcast mới nhất

Podcasts sắp tới

 • Tập 95

  Giáo hội LDS ở Ấn Độ với Taunalyn Rutherford

  Sẽ có trong tháng 10 10, 2018
 • Tập 96

  Apocrypha với Jared Ludlow

  Sẽ có trong tháng 10 24, 2018
 • Tập 97

  Dịch Kinh Thánh Tân Ước với Thomas Wayment

  Đến tháng 11 7, 2018

Các nhà nghiên cứu Mormon khai triển về Lịch sử Nhà thờ

Tăng cường nghiên cứu học thuyết LDS, lịch sử và văn hoá trong cuốn sách dễ đọc này bao gồm 17 cuộc thảo luận thường được thảo luận nhiều nhất

Những người đóng góp bao gồm Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian và Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBaine, Ty Mansfield và David H. Bailey

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.