Podcast mới nhất

Podcasts sắp tới

 • Tập 76

  Abinadi - Shon Hopkin

  Sẽ có vào tháng 2 28, 2018
 • Tập 77

  Dân tộc Cựu Ước và Địa điểm - Jared Ludlow

  Đến tháng 14, 2018
 • Tập 78

  Làm đẹp từ tro - Scott Livingston

  Đến tháng 28, 2018

Các nhà nghiên cứu Mormon khai triển về Lịch sử Nhà thờ

Tăng cường nghiên cứu học thuyết LDS, lịch sử và văn hoá trong cuốn sách dễ đọc này bao gồm 17 cuộc thảo luận thường được thảo luận nhiều nhất

Những người đóng góp bao gồm Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian và Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBaine, Ty Mansfield và David H. Bailey

Podcast về Lịch Sử, Giáo Lý và Văn Hóa của Mormon (1)

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.