Podcast mới nhất

Podcasts sắp tới

 • Tập 61

  Tôn giáo và hoảng loạn tài chính ở Kirtland - Elizabeth Kuehn

  Sẽ có trong tháng 10 25, 2017
 • Tập 63

  Sự Tìm kiếm Tôn giáo Tự Do đầu tiên của Mormon - Paul Reeve

  Đến tháng 11 1, 2017
 • Tập 64

  After the Mountain Meadows Massacre - Richard E. Turley

  Đến tháng 11 15, 2017

Các nhà nghiên cứu Mormon khai triển về Lịch sử Nhà thờ

Tăng cường nghiên cứu học thuyết LDS, lịch sử và văn hoá trong cuốn sách dễ đọc này bao gồm 17 cuộc thảo luận thường được thảo luận nhiều nhất

Những người đóng góp bao gồm Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian và Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBain, Ty Mansfield và David H. Bailey

Podcast về Lịch Sử, Giáo Lý và Văn Hóa của Mormon (1)

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.