Podcast mới nhất

Podcasts sắp tới

 • Tập 100

  Huyền thoại về bạo lực cứu chuộc với David Pulsodes

  Đến tháng Giêng 2, 2019
 • Tập 101

  Nghiên cứu Sách Mặc Môn với Grant Hardy

  Đến tháng Giêng 16, 2019
 • Tập 102

  Những linh hồn im lặng khóc lóc với Jane Clayson Johnson

  Sẽ có vào tháng 2 6, 2019

Các học giả Thánh Hữu Ngày Sau Chi Tiết về Lịch Sử Giáo Hội

Tăng cường nghiên cứu của bạn với khối lượng dễ đọc này bao gồm mười bảy cuộc tranh luận được thảo luận thường xuyên nhất.

Các cộng tác viên bao gồm Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian và Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBaine, Ty Mansfield và David. H. Bailey

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.