Tập 59

Phụ nữ trong Cựu Ước - Heather Farrell

Trong tập này của Podcast LDS Perspectives, Stephanie Sorensen phỏng vấn Heather Farrell về những phụ nữ ít được biết đến trong Cựu Ước.

Heather bắt đầu viết về phụ nữ trong thánh thư ngay sau khi đứa con đầu lòng của cô trên blog nổi tiếng Phụ nữ trong Kinh Thánh. Cô là một học giả tự học về Kinh thánh và là tác giả của hai quyển sách về phụ nữ trong thánh thư kể cả Đi cùng phụ nữ trong Cựu Ước, hiện đang có sẵn để đặt hàng trước.

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.