Tập 59

Phụ nữ trong Cựu Ước - Heather Farrell

In this episode of the LDS Perspectives Podcast, Stephanie Sorensen interviews Heather Farrell about lesser known women in the Old Testament.

Heather began writing about women in the scriptures shortly after the birth of her first child on her popular blog Phụ nữ trong Kinh Thánh. She is a self-taught biblical scholar and the author of two books about women in the scriptures including Walking with Women in the Old Testament, which is currently available for preorder.

Không bao giờ bỏ lỡ một tập phim!

Đăng ký với LDS Perspectives Podcast qua email và nhận được thông báo khi mỗi tập phim mới được phát hành.

Thêm một bước! Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết xác nhận mà chúng tôi vừa gửi cho bạn.